Millora de les capacitats deis gamers a través d'un estudi de viabilitat del desenvolupament i aplicació d'eines de mesura del rendiment i processos físics i psicològics.

Projecte

eSports-LAB - Estudi de viabilitat del desenvolupament i aplicació d'eines de mesura del rendiment i processos físics i psicològics deis gamers

Referencia del projecte

ACE033/21 /000046

Projecte

Projecte finançat a través d'ACCIÓ en el marc de la convocatòria IRC 2020 "Ajuts a iniciatives de Reforç de la Competitivitat pera la Consolidació d'Estructures de Clúster''

El projecte eSports-LAB neix amb l’objectiu de dura terme un estudi de viabilitat del desenvolupament i aplicació d’eines de mesura del rendiment i processos físics i psicològics dels gamers Jugadors d’eSports o esports en línia).

El propòsit és proporcionar una millora tangible de les seves capacitats durant la pràctica en diferents disciplines deis eSports, siguin jugadors professionals o amateurs.

eSports-LAB pretén ser l’inici d’un banc continu de proves que serveixi pera dissenyar i experimentar sistemes innovadors d’entrenament que tinguin en compte tots els aspectes que poden afectar els jugadors de manera holística; és a dir, no només l’àmbit físic, sinó també el mental i el social amb l’entorn.

Eurecat participa en el projecte a través de la seva Unitat de Tecnologies Audiovisuals, encarregada d’analitzar els algoritmes de reconeixement facial i d’emocions i de la recerca de les bases de dades adients. També participa la Unitat de Big Data & Data Science, que definirà quines mesures psicofisiològiques i dissenys experimenta Is són més rellevants per assolir els objectius deis diferents estudis analitzats.

A banda d’Asobu, els beneficiaris del projecte són el clúster INDESCAT i les start­ ups UNITED GAMERS i E-DOJO.